top of page
香港中文大學藝術系系友會
第十八屆(2019-2020)理事會

主    席:何敏儀 (11研)

副主席:盧君賜 (98)

秘    書:黃成耀 (80)

財    政:鄭    翠 (18研)

學    術:何艷婷 (11)

總    務:張浩強 (16研)

福    利:徐志宇 (70)

傳    訊:王俊昇 (17)

展覽場刊籌委

編    輯:何敏儀 (11研)

設    計:張浩強 (16研)

校    對:徐志宇 (70)

版    權:香港中文大學藝術系系友會

日    期:2020年12月2日

bottom of page